Tọa đàm công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ ba - 05/12/2023 03:49 825 0
Tổ chức Tọa đàm cải cách hành chính năm 2023

Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại Nhà văn hóa xã Hoà Phong, UBND xã tổ chức Tọa đàm công tác cải cách hành chính năm 2023.
 
 

Ảnh Quang cảnh tại buổi toạ đàm cải cách hành chính năm 2023

Tham dự toạ đàm có đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã, Đồng chí Bà Huỳnh Thị Hiền Thương, PCT Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Đinh Thị Kim Tuyền, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, đồng chí Đào Nguyên Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã. Các đồng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Mặt trận các Hội đoàn thể xã Công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, Chủ tịch các Hội đặc thù và người lao động, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng hội Nông dân, Phụ nữ, Xã đoàn và Cựu chiến binh.   
 
Ảnh đồng chí Đào Nguyên Thuấn- Phó chủ tịch UBND xã Báo cáo kết quả công tác CCHC 10 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm 2023; Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện
 

Tại buổi toạ đàm đồng chí Đào Nguyên Thuấn- Phó chủ tịch UBND xã Báo cáo kết quả công tác CCHC 10 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm 2023; Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện, Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của công tác cải cách hành chính hiện nay. Báo cáo những khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của bộ phận “một cửa” xã.
 
Ảnh đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại toạ đàm.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã triển khai các nội dung Tọa đàm; Phó Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo kết quả công tác CCHC 10 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm 2023; Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện; các nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính và đại diện thành viên bộ phận “một cửa” xã báo cáo khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; các ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của xã và các năm tiếp theo, đồng chí Đinh Thị Kim Tuyền, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, Chủ trì buổi Tọa đàm kết luận cụ thể như sau:
- Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND xã.
- Lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, công chức tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nội dung về công tác cải cách hành chính trong thời gian đến; kịp thời giải quyết và trả kết quả trước hạn, đúng hạn cho công dân trên hệ thống dịch vụ công tỉnh và ghi chép đầy đủ thông tin của công dân vào sổ tiếp nhận và trả kết quả theo quy định; cập nhật đầy đủ 100% hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
- Các bộ phận có liên quan tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành trong lĩnh vực mình phụ trách; đề ra các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian đến.
- Thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ và niêm yết công khai TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã theo quy định trên trang thông tin điện tử xã và tại bộ phận “một cửa” xã để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tìm hiểu và thực hiện. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn xã, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức và Nhân dân về CCHC nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay đẩy mạnh CCHC nhà nước đạt hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích, tạo thói quen để cá nhân, tổ chức sử dụng mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Cập nhật tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã đảm bảo theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng hẹn và trước hạn cho tổ chức và công dân khi liên hệ giải quyết hồ sơ. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; số hóa dữ liệu hộ tịch từ văn bản giấy vào cơ sở dữ liệu quốc gia theo từng giai đoạn quy định và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
- Chủ động, tích cực trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kiên quyết, khắc phục không để xảy ra tình trạng thực hiện nhiệm vụ chậm so với tiến độ, đặc biệt là những nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.
- Tăng cường nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến mới và nhân rộng các sáng kiến của xã bạn được cấp trên công nhận góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, trong xử lý công việc của công chức chuyên môn, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan. Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình trao đổi, giải quyết công việc.
- Bổ sung, cập nhật đầy đủ hồ sơ cán bộ, công chức theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
- Có kế hoạch bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.
- Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã thực hiện nghiêm phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” và “Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn” trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Tổ kiểm tra xã tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan nhà nước các cấp.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vanbanhuyen
 

102/TB-UBND

Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Công tác xã hội xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:4

01/2024/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành QUy chế dân chủ cơ sở xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:3

112/UBND

Công khai kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử quý II năm 2024 trên địa bàn xã

Thời gian đăng: 16/07/2024

lượt xem: 117 | lượt tải:8

94/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc mời nhận thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý 02 Chợ Mỹ Thạnh Đông 1 và Mỹ Thạnh Trung 1 xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 159 | lượt tải:7

122/UBND-QĐ

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 253 | lượt tải:19
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 32

Hôm nay: 5,210

Hôm qua: 9,521

Tháng hiện tại: 70,211

Tháng trước: 36,015

Tổng lượt truy cập: 438,293

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây