Chiều ngày 21/8, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Chân đã có buổi làm việc với UBND xã Hòa Phong về tình hình triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều ngày 21/8, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Chân đã có buổi làm việc với UBND xã Hòa Phong về tình hình triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Chiều ngày 21/8, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Chân  đã có buổi làm việc với  UBND xã Hòa Phong về tình hình triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu


Các đại biểu dự buổi làm việc
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đào Thị Mỹ Dung, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Huỳnh Văn Huệ báo cáo
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Theo báo cáo, Hòa Phong được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, đến nay xã giữ vững 19 tiêu chí NTM, trong đó có 7 tiêu chí giữ vững và 12 tiêu chí nâng cao. Qua rà soát, đánh giá đến nay, Hòa Phong cũng đã  đạt 12/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí số 1- Giao thông, tiêu chí số 2 - Điện, Tiêu chí số 6 - Phát triển sản xuất, Tiêu chí số 7 - Hộ nghèo, Tiêu chí số 8 – Lao động có việc làm, Tiêu chí số 9 - Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 10 – Giáo dục và đào tạo, Tiêu chí số 11- Y tế, Tiêu chí số 12 - Văn hóa, Tiêu chí số 13 – Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí số 14 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 15 - Quốc phòng, an ninh; 03 tiêu chí chưa đạt xã tiếp tục phấn đấu đạt vào năm 2021. 
Về thực hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Mỹ Thạnh Tây, đến nay có 7/9 tiêu chí đạt gồm Giao thông, nhà văn hóa và khu thể thao thôn, nhà ở,  vườn hộ gia đình, hàng rào, cổng ngõ, giáo dục, y tế, văn hóa. 02 tiêu chí chưa đạt là thu nhập và cảnh quan- môi trường.
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời góp ý và đề ra các giải pháp thiết thực để xã thực hiện đạt các tiêu chí còn lại nhằm đạt được mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu.
Chiều ngày 21/8, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Chân  đã có buổi làm việc với  UBND xã Hòa Phong về tình hình triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu


Các đại biểu dự buổi làm việc
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đào Thị Mỹ Dung, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Huỳnh Văn Huệ báo cáo
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Theo báo cáo, Hòa Phong được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, đến nay xã giữ vững 19 tiêu chí NTM, trong đó có 7 tiêu chí giữ vững và 12 tiêu chí nâng cao. Qua rà soát, đánh giá đến nay, Hòa Phong cũng đã  đạt 12/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí số 1- Giao thông, tiêu chí số 2 - Điện, Tiêu chí số 6 - Phát triển sản xuất, Tiêu chí số 7 - Hộ nghèo, Tiêu chí số 8 – Lao động có việc làm, Tiêu chí số 9 - Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 10 – Giáo dục và đào tạo, Tiêu chí số 11- Y tế, Tiêu chí số 12 - Văn hóa, Tiêu chí số 13 – Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí số 14 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 15 - Quốc phòng, an ninh; 03 tiêu chí chưa đạt xã tiếp tục phấn đấu đạt vào năm 2021. 
Về thực hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Mỹ Thạnh Tây, đến nay có 7/9 tiêu chí đạt gồm Giao thông, nhà văn hóa và khu thể thao thôn, nhà ở,  vườn hộ gia đình, hàng rào, cổng ngõ, giáo dục, y tế, văn hóa. 02 tiêu chí chưa đạt là thu nhập và cảnh quan- môi trường.
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời góp ý và đề ra các giải pháp thiết thực để xã thực hiện đạt các tiêu chí còn lại nhằm đạt được mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Tấn Chân phát biểu kết luận
Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã trong những năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian đến xã cần tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân cùng với nhà nước chung tay xây dựng NTM nâng cao; quan tâm đầu tư phát triển làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm . Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng chức năng của huyện phối hợp với xã Hòa Phong thực hiện có hiệu quả các tiêu chí theo lộ trình đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tấn Chân phát biểu kết luận
Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã trong những năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian đến xã cần tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân cùng với nhà nước chung tay xây dựng NTM nâng cao; quan tâm đầu tư phát triển làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm . Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng chức năng của huyện phối hợp với xã Hòa Phong thực hiện có hiệu quả các tiêu chí theo lộ trình đã đề ra.
 
vanbanhuyen
 

102/TB-UBND

Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Công tác xã hội xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 18 | lượt tải:4

01/2024/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành QUy chế dân chủ cơ sở xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:3

112/UBND

Công khai kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử quý II năm 2024 trên địa bàn xã

Thời gian đăng: 16/07/2024

lượt xem: 117 | lượt tải:8

94/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc mời nhận thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý 02 Chợ Mỹ Thạnh Đông 1 và Mỹ Thạnh Trung 1 xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 159 | lượt tải:7

122/UBND-QĐ

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 253 | lượt tải:19
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 32

Hôm nay: 5,574

Hôm qua: 9,521

Tháng hiện tại: 70,575

Tháng trước: 36,015

Tổng lượt truy cập: 438,657

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây