Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Thứ hai - 03/09/2018 22:26 237 0

“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu vong có hoạt động khủng bố, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngày 30-1-2018, Bộ Công an đã nêu rõ tổ chức này là tổ chức khủng bố; đồng thời công bố thông tin này lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 

thumb 660 430a9ee8 ed96 4811 af1d 4b6564a0f357

Bài 1: Thành lập các nhóm vũ trang để tiến hành các hoạt động khủng bố

Thế nhưng vì nhiều lý do, động cơ, thời gian qua, vẫn có một số người bị lừa mị, lôi kéo tham gia vào tổ chức khủng bố này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, chống phá, điều tra xử lý nhiều đối tượng trước pháp luật.

Tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu thành lập tại Mỹ. Sau khi thành lập, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tăng cường hoạt động tuyển lựa, móc nối người Việt ở các trại tị nạn và khu vực Đông Nam Á vào các tổ chức, sau đó xâm nhập về nước theo con đường hồi hương, tiến hành các hoạt động chống phá. Năm 1995, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã xác lập án, tập trung đấu tranh với tổ chức này.

Quá trình đấu tranh, đã bóc gỡ, xử lý được nhiều đối tượng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, Đào Minh Quân và số cầm đầu bên ngoài tiếp tục tập hợp lực lượng, lập lại tổ chức và tiến hành các hoạt động chống Việt Nam.

Ngày 16-2-1991, tại California nước Mỹ, một số nhóm phản động lưu vong người Việt Nam mà nòng cốt là tổ chức “Phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam Tân dân chủ” (gọi tắt là Việt Nam Tân dân chủ) do Đào Minh Quân (66 tuổi, quốc tịch Mỹ, nguyên Trung úy ngụy) thành lập đã tổ chức đại hội và thành lập ra tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ; bầu Đào Minh Quân làm thủ tướng. Đào Minh Quân cùng đồng bọn đã đề ra tôn chỉ, mục đích cơ cấu tổ chức và phương pháp, thủ đoạn phạm tội.

Theo đó, tôn chỉ và hoạt động của tổ chức phản động này là hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang. Các đối tượng sử dụng các website, địa chỉ hộp thư điện tử, các blog để liên lạc, chỉ đạo tuyên truyền và phát triển lực lượng.

Về cơ cấu, các đối tượng tổ chức từ cấp trung ương ở ngoài nước và mạng lưới cơ sở ở trong nước. Ở cấp trung ương ngoài nước, tổ chức phản động này thành lập các hội đồng (Hội đồng quốc lão, Hội đồng quốc gia, Hội đồng quốc pháp); Văn phòng thủ tướng (thủ tướng, các phó thủ tướng...); các Bộ (Tư pháp, Nội vụ, Tài chính...).

Ngày 28-12-2014, chúng thành lập “Đảng dân chủ Việt” làm hạt nhân lãnh đạo “Chính phủ”, xây dựng cơ cấu tổ chức gồm 8 hội đồng, 3 viện, 2 văn phòng, 4 sở, 16 bộ; lập các tổ chức ngoại vi như “Hội phụ nữ Tân dân chủ”, “ Tổng cục võ học”; “Bộ Tư lệnh chiến lược toàn quốc...”

Ở trong nước, chúng chia thành 7 quân khu, có bộ tư lệnh quân khu, đứng đầu là các tư lệnh; 4 ban trực thuộc trên 72 tỉnh, 12 thành phố, 4 thị xã. Mỗi đơn vị hành chính có “Bộ chỉ huy nguyện đoàn” đứng đầu là “Chỉ huy trưởng”, lập các “Biệt đội hình sự” độc lập để thực hiện các hoạt động khủng bố mà chúng gọi là “trừ gian, diệt bạo”.

Ngoài ra chúng còn phân chia ranh giới hải đảo, đặt tên các quần đảo của Việt Nam. Các đối tượng sử dụng phương pháp “đấu tranh bạo động” để tập hợp lực lượng, tiến hành các hoạt động khủng bố trong nước, chống phá Đảng và Nhà nước nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam.

Sau khi thành lập, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã thực hiện hàng loạt chiến dịch, kế hoạch nhằm phát triển lực lượng và tổ chức xâm nhập về nước hoạt động, mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng bạo lực, vũ trang kết hợp nhiều hình thức khác nhau. Đến năm 2007, Bộ Công an đã tiến hành đấu tranh, vô hiệu hóa tổ chức phản động này và làm cho tổ chức ngày càng suy yếu.

Từ cuối năm 2013, Đào Minh Quân cùng đồng bọn sống ở nước ngoài khôi phục hoạt động của tổ chức, củng cố kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, đặc biệt là cấp trung ương nhằm phát triển các kế hoạch vào trong nước.

Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” luôn ca ngợi về Đào Minh Quân và chế độ Việt Nam cộng hòa là chế độ không còn tồn tại sẽ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Nhưng những hoạt động chống phá mà các đối tượng đã thực hiện cho thấy, bản chất chúng là hoạt động khủng bố.

Đào Minh Quân cùng đồng bọn chỉ đạo thực hiện các vụ khủng bố bất chấp các nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra; không màng đến tính mạng của các thành viên và người dân. Các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ khủng bố, phá hoại.

Nếu lực lượng an ninh của Việt Nam không kịp thời ngăn chặn thì hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Điển hình như số cầm đầu tổ chức này đã chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện cùng đồng bọn gây ra vụ cháy 320 chiếc xe ở kho tạm giữ của Công an tỉnh Đồng Nai; đặt bom xăng tại Sân bay Tân Sơn Nhất...

Cuối năm 2016, Đào Minh Quân đã lôi kéo Phạm Lisa (Phạm Thị  Anh Đào) và một số đối tượng khác cùng mục đích thông qua mạng xã hội chỉ đạo số cơ sở nội địa tăng cường lôi kéo, phát triển lực lượng; tập hợp, thành lập các nhóm vũ trang “ Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Vệ binh quốc gia”; “Đại Việt”... thực hiện ý đồ ba sạch (đốt sạch, giết sạch, phá sạch) nhằm khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm trong nước.

Thực hiện ý đồ trên, Đào Minh Quân phân công “Chuẩn tướng Kelly” Triệu (Triệu Thanh Hoa), “Hoàng Quân Jenny” phụ trách phát triển lực lượng kết nạp thành viên vào tổ chức và Phạm Lisa thành lập, chỉ đạo các nhóm vũ trang hoạt động khủng bố nhằm chính quyền nhân dân thông qua mạng xã hội Facebook, Youtube, livestream. Tháng 12-2016, Phạm Lisa thông báo qua mạng xã hội Facebook đã lôi kéo nhiều đối tượng trong nước tham gia tổ chức thành lập các nhóm hành động, thực hiện chủ trương ba sạch.

Nhóm “Biệt động quân” ban đầu đặt tên là “Bàn bạc”, sau đó là “Kẻ đối đầu” và “Biệt động quân” do Trần Văn Hảo (Hảo Trần) là chỉ huy trưởng, cùng với các đối tượng: Trần Nguyễn Khải (Trần Black Kai, Kai Nguyễn) là đội trưởng; Lê Hùng Cường (Cường Nguyễn) là đội trưởng; Thái Hàn Phong là đội trưởng; Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Đức Sinh (Phạm Tuấn, Nguyên Trần, Trương Bảo Thành, Tiên Cao); Trần Văn No làm quân sư...

Nhóm “Phượng Hoàng” gồm các thành viên Thái Hàn Phong, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Ngọc Tiền, Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Thị Chung và Ngô Thụy Tường Vy, chuẩn bị vũ khí, phương tiện tiến hành các hoạt động khủng bố, nhằm chống Nhà nước.

Nhóm “Đại Việt” do Đoàn Văn Thể làm trưởng nhóm, có các thành viên Du Phước Lộc, Dương Giang Bá, Âu Thiên Vũ, Huỳnh Thị Hà Xuyên, Dương Thiên, Lâm Thông, June Nguyễn, Trần Văn No...

Năm 2016, Kelly Triệu thông qua mạng xã hội Facebook đã lôi kéo số đối tượng trong nước tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tổ chức thành nhóm khủng bố để chỉ đạo chế tạo, sử dụng “bom khói”, “bom xăng” tấn công lực lượng chức năng khi tham gia biểu tình chống chính quyền nhân dân, ám sát cán bộ, đảng viên. (còn nữa...)

Xuân Mai

Nguồn: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vanbanhuyen
 

102/TB-UBND

Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Công tác xã hội xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:4

01/2024/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành QUy chế dân chủ cơ sở xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:3

112/UBND

Công khai kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử quý II năm 2024 trên địa bàn xã

Thời gian đăng: 16/07/2024

lượt xem: 117 | lượt tải:8

94/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc mời nhận thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý 02 Chợ Mỹ Thạnh Đông 1 và Mỹ Thạnh Trung 1 xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 159 | lượt tải:7

122/UBND-QĐ

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 253 | lượt tải:19
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 32

Hôm nay: 5,353

Hôm qua: 9,521

Tháng hiện tại: 70,354

Tháng trước: 36,015

Tổng lượt truy cập: 438,436

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây